ขยายเวลาปฏิบัติงานรับเรื่องคำขอ จัดทำ และแก้ไขใบอนุญาตผ่านระบบ Fisheries Single Window

 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ขยายเวลาปฏิบัติงานรับเรื่องคำขอ จัดทำ และแก้ไขใบอนุญาตผ่านระบบ Fisheries Single Window 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-09-21  |   ข่าววันที่: 2017-09-21 |  อ่าน: 1,188 ครั้ง
 

ประกาศด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เรื่อง  ขยายเวลาปฏิบัติงานรับเรื่องคำขอ จัดทำ และแก้ไขใบอนุญาตผ่านระบบ Fisheries Single Window

                                                       

            ตามที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ออกประกาศ ฉบับลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เรื่อง เวลาปฏิบัติงานรับเรื่องคำขอ จัดทำ และแก้ไขใบอนุญาตผ่านระบบ Fisheries Single Window นั้น

        เพื่อให้การปฏิบัติงานบริการรับเรื่องคำขอ จัดทำ และแก้ไขใบอนุญาตผ่านระบบ Fisheries Single Window ของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการและตัวแทนออกของมีระยะเวลาเพียงพอในการจัดหาเอกสารประกอบการขอใบอนุญาต จึงขอขยายเวลาปฏิบัติงานรับเรื่องคำขอ จัดทำ และแก้ไขใบอนุญาต นำเข้า       นำออก และนำผ่าน สัตว์น้ำและซากสัตว์น้ำ ผ่านระบบ Fisheries Single Window จากเดิม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 20.30 น. ขยายเวลารับบริการเป็น ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 22.30 น. ของทุกวัน           ทั้งนี้ หากผู้รับบริการยื่นคำขอใบอนุญาตฯ ผ่านระบบ Fisheries Single Window หลังเวลา 22.30 น.     ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะพิจารณารับเรื่องคำขอและจัดทำใบอนุญาตฯ ในวันถัดไป

           ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

           จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

    ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560


  •  Hit 20 อันดับ
  • แนวทางการจัดทำหนังสือรับรองตนเอง ตามประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือนําผ่านสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา พ.ศ. 2561.. (3,117)  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (2,842) ตรวจร่วมยึดสินค้าอาหารญี่ปุ่น ไม่สำแดงใบอนุญาต .. (1,894) ตรวจสอบการนำเข้าและกักกันปลาคาร์ฟ.. (1,799) ประกาศ ประกาศ ปลาหมูอารีย์ ส่งออกได้นะจ้ะ.. (1,765) ประกาศกรมศุลกากร ที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง .. (1,544) ตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร ตามแผนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ.. (1,493) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศฮ่องกง .. (1,406) แนวทางการใส่ข้อมูลใบอนุญาตและใบแจ้งดำเนินการส่งออกในใบขนของกรมศุลกากร .. (1,359) ตรวจสอบการนำเข้า ปลาทะเลสวยงาม จากประเทศอินโดนีเซีย.. (1,289) ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศเวียดนาม.. (1,267) ตรวจสอบการนำเข้าปลาสวยงาม จากประเทศพม่า.. (1,253) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย.. (1,218) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์.. (1,207) ขยายเวลาปฏิบัติงานรับเรื่องคำขอ จัดทำ และแก้ไขใบอนุญาตผ่านระบบ Fisheries Single Window.. (1,188) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศจีน.. (1,182) ตรวจยึด สัตว์น้ำต่างถิ่น(เอเลี่ยนสปีชีส์) นำเข้าจาก ประเทศคองโก.. (1,178) ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากประเทสอินโดนีเซีย.. (1,154) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศอียิปต์.. (1,145) ประกาศ ปิดระบบ FSW และแนวทางการขอใบอนุญาตนำเข้า ส่งออก นำผ่าน ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2560.. (1,142)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

     อาคารCE เขตปลอดอากร  ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540