รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงหอยสองฝาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงหอยสองฝาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

หน้าหลัก

 เผยเเพร่: 2020-09-30  |   ข่าววันที่: 2020-09-30 |  อ่าน: 66 ครั้ง
 


 Tags

  •  บทความ
  • เอกสารประกอบการประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง   รายชื่อกุ้งกุลาดำไปจีน  โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561  ระบบ White List Hatchery  แผนและผลการปฏิบัติราชการประจำปี  จริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ยุทธศาสตร์กรมประมง  รายชื่อองค์กรเอกชนที่ได้รับการประกาศรับรองให้เป็นผู้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำได้ด้วยตนเอง MD ระบบสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รายงานประจำปี แบบขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์กรมประมง คำรับรองการปฏิบัติราชการ คู่มือระบบงาน e-GP กองคลัง กรมประมง
  •  Hit 20 อันดับ
  • รายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรองกุ้งกุลาดำมีชีวิตเพื่อส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (28,476)  รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ (ระยะที่ 2).. (14,506) การส่งออกกุ้งกุลาดำมีชีวิตไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (14,052) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561.. (8,680) หน้าหลัก.. (7,678) รายชื่อโรงเพาะฟักที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์โรคไวรัส ตามโครงการคลัสเตอร์กุ้งกุลาดำ.. (7,467) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ.. (7,355) สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเล .. (5,400) รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร.. (5,145) Workflow e-bidding.. (5,096) กลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล.. (5,057) รายชื่อเกษตรกร ที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ (ระยะที่ 1).. (4,912) หน้าหลัก.. (4,800) โครงสร้างกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.. (4,697) ภารกิจและหน้าที่.. (4,571) ข้อมูลการนำเข้า - ส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์กุ้งทะเล.. (4,484) ระเบียบกรมประมง.. (4,425) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม.. (4,358) ประเด็นยุทธศาสตร์.. (4,219) ค่านิยมหลักขององค์การ.. (4,212)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright © Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00