แผนและผลการปฏิบัติราชการประจำปี

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

แผนและผลการปฏิบัติราชการประจำปี 

หน้าหลัก

 เผยเเพร่: 2018-03-06  |   ข่าววันที่: 2018-03-06 |  อ่าน: 777 ครั้ง
 

แผนและผลการปฏิบัติราชการ2561(ระดับกรม)

แผนและผลการปฏิบัติราชการ2561(ระดับกอง)

แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562

แผนและผลการปฏิบัติราชการ2563(ระดับกรม)


 Tags

  •  บทความ
  • เอกสารประกอบการประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง   รายชื่อกุ้งกุลาดำไปจีน  โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561  ระบบ White List Hatchery  แผนและผลการปฏิบัติราชการประจำปี  จริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ยุทธศาสตร์กรมประมง  ระบบคลังเอกสารกรมประมง (DOF File) รายชื่อองค์กรเอกชนที่ได้รับการประกาศรับรองให้เป็นผู้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำได้ด้วยตนเอง MD ระบบสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รายงานประจำปี แบบขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์กรมประมง คำรับรองการปฏิบัติราชการ คู่มือระบบงาน e-GP
  •  Hit 20 อันดับ
  • รายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรองกุ้งกุลาดำมีชีวิตเพื่อส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (32,123)  รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ (ระยะที่ 2).. (20,320) การส่งออกกุ้งกุลาดำมีชีวิตไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (16,736) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561.. (14,758) หน้าหลัก.. (8,699) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ.. (8,698) รายชื่อโรงเพาะฟักที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์โรคไวรัส ตามโครงการคลัสเตอร์กุ้งกุลาดำ.. (8,622) รายชื่อเกษตรกร ที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ (ระยะที่ 1).. (7,006) รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร.. (6,472) สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเล .. (5,861) Workflow e-bidding.. (5,685) โครงสร้างกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.. (5,430) กลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล.. (5,392) ภารกิจและหน้าที่.. (5,203) ข้อมูลการนำเข้า - ส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์กุ้งทะเล.. (5,140) หน้าหลัก.. (5,065) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม.. (5,041) โครงสร้างบุคลากร.. (4,909) ระเบียบกรมประมง.. (4,841) ค่านิยมหลักขององค์การ.. (4,813)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright © Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00