ประชุมหารือแนวทางฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง


ประชุมหารือแนวทางฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย 

อบรม/ดูงาน/ประชุม


วันที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ได้จัดการประชุมหารือแนวทางฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง โดยมีท่านอธิบดีกรมประมง (นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์) พร้อมผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกอง และผู้อำนวยการศูนย์ ที่รับผิดชอบเขตพื้นที่ 35 จังหวัดที่มีการแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทยให้ได้ 4 แสนตันภายในปี 2566 เนื่องจากสาเหตุความเสียหายตั้งแต่ปี 2556 ที่เกิดปัญหาการระบาดของโรคตายด่วน (AHPND/EMS) เป็นต้นมา ทำให้ผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศลดลงอย่างมาก ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการแปรรูปและการส่งออก อีกทั้งปัญหาด้านต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและต้นทุนแฝงจากการเกิดโรคกุ้งทะเลเป็นปัจจัยเสริมให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสในการแข่งขันในตลาดโลก การประชุมในครั้งนี้จึงเป็นการกำหนดทิศทางของกรมประมง ตั้งเป้าหมายร่วมกัน รวมถึงวางกรอบและแนวทางการดำเนินงานในการฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทยต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัคร Assistant for the JICA Thai Fish Project   124   ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลและผลงาน   115  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง จ.ตรัง เพาะพันธุ์ปลาการ์ตูน หรือปลานีโม่ จำหน่ายใ...  109  งานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 31   102  คณะทำงานเดินทางเข้าคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ประเภทอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ระดั...  86  รองอธิบดีกรมประมง มอบหมายให้ นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒน...  85  ประชุมหารือแนวทางฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย   81  นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร...  73  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2565   66  ติดตามงานขยายผลการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นภายใต้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสาหร่ายพวงอ...  66


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright ? Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00    vichakarn6504@hotmail.com   0-2579-4496   0-2579-4496   แฟนเพจ