ศพช.สงขลา ขอประชาสัมพันธ์ ลูกปลากะพงขาวขนาดต่างๆ พร้อมจำหน่าย

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

ศพช.สงขลา ขอประชาสัมพันธ์ ลูกปลากะพงขาวขนาดต่างๆ พร้อมจำหน่าย 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2022-01-11  |   ข่าววันที่: 2022-01-11 |  อ่าน: 13 ครั้ง
 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปล่อยกุ้งกุลาดำ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ตัว และลูกหมึกกระดองจำนวน ๑,๕๐๐ ตัว  (188)   สนับสนุนพันธุ์กุ้งแชบ้วย จำนวน 550,000 ตัว ให้กับสำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีข... (169)  ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐ... (166)  มอบเงินกองทุนสวัสดิการกรมประมง จำนวน 100,000.- บาท เพื่อช่วยเหลือครอบครัว นายพงศ... (158)  โครงการฝึกอบรมการปลูกแคคตัสเพื่อเป็นอาชีพเสริมแก่เกษตรกร  (146)  สัมภาษณ์ในการถ่ายทำสารคดีเชิงข่าวชุด สืบสาน สร้างสุขปวงประชา  (140)  สนับสนุนพันธุ์ปลากะพงขาวขนาด 2 นิ้ว ให้กับสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ปล่อยลงส... (139)  ประชาสัมพันธ์ 17 ชุดโครงการ  (138)  การดำเนินการสถานการณ์โควิด-19  (117)  นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศุนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชาย... (106)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright © Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00