แผนการฝึกอบรมและโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ ประจำปี 2561

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

แผนการฝึกอบรมและโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ ประจำปี 2561 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-10-09  |   ข่าววันที่: 2017-10-09 |  อ่าน: 195 ครั้ง
 


  •  บทความ
  • เอกสารประกอบการประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง   รายชื่อกุ้งกุลาดำไปจีน  โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561  ระบบ White List Hatchery  แผนและผลการปฏิบัติราชการประจำปี  จริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ยุทธศาสตร์กรมประมง  รายชื่อองค์กรเอกชนที่ได้รับการประกาศรับรองให้เป็นผู้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำได้ด้วยตนเอง MD ระบบสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รายงานประจำปี แบบขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์กรมประมง คำรับรองการปฏิบัติราชการ คู่มือระบบงาน e-GP กองคลัง กรมประมง พ.ร.ก ประมง 2558 และ 2560 (เพิ่มเติม)
  •  Hit 20 อันดับ
  • รายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรองกุ้งกุลาดำมีชีวิตเพื่อส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (25,962)  การส่งออกกุ้งกุลาดำมีชีวิตไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (11,866) หน้าหลัก.. (6,500) รายชื่อโรงเพาะฟักที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์โรคไวรัส ตามโครงการคลัสเตอร์กุ้งกุลาดำ.. (6,003) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ.. (5,792) สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเล .. (4,435) Workflow e-bidding.. (4,039) กลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล.. (4,025) รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร.. (4,022) หน้าหลัก.. (3,755) โครงสร้างกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.. (3,650) ภารกิจและหน้าที่.. (3,524) ระเบียบกรมประมง.. (3,504) หน้าหลัก.. (3,458) ข้อมูลการนำเข้า - ส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์กุ้งทะเล.. (3,425) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม.. (3,415) ประเด็นยุทธศาสตร์.. (3,289) ค่านิยมหลักขององค์การ.. (3,256) เป้าประสงค์.. (3,134) กลุ่มวิจัยการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม.. (2,965)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright © Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00