ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดสระแก้วและประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดสระแก้วและประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-03-05  |   ข่าววันที่: 2019-03-05 |  อ่าน: 44 ครั้ง
 

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดสระแก้วและประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • การรับแจ้งสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (246)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (154) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (128) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน".. (127) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ (ปลาตะเพียนขาว).. (110) งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561.. (109) งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561.. (100) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. (92) งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561.. (87) สนับสนุนปัจจัยการผลิต โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (84) รื้อถอนทำลายของกลางผู้กระทำความผิดพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558.. (83) แนวทางการปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง.. (76) งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561.. (65) งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561.. (65) งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562.. (65) งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562.. (59) งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561.. (56) ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4/2562.. (53) กิจกรรมส่งเสริมเชื่อมโยงการตลาดแปลงใหญ่ปลานิลสระแก้ว.. (49) จัดนิทรรศการด้านการประมงและสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำ.. (48)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

     เลขที่ 2 ถนนเทศบาล 18 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000