จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำผ่านระบบออนไลน์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น


จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำผ่านระบบออนไลน์ ระบบจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำผ่านระบบออนไลน์  ตามลิงค์นี้  https://workingcapital.fisheries.go.th/workshop/index.php  หรือสแกนคิวอาร์โค้ดนี้เพื่อลงทะเบียนและเข้าใช้งานระบบ  
คู่มือการใช้งาน (ดาวน์โหลด)

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น

     222 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000    ifkhonkaen@gmail.com   0 4324 6654   0 4324 6654   แฟนเพจ