โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ธนาคารปูม้าและอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่ง สำหรับเยาวชน รุ่นที่12

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ธนาคารปูม้าและอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่ง สำหรับเยาวชน รุ่นที่12 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-07-22  |   ข่าววันที่: 2019-07-19 |  อ่าน: 86 ครั้ง
 

วันที่ 19 กรกฏาคม 2562 ศปท.เขต 3 (กระบี่) ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร ธนาคารปูม้าและอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่ง สำหรับเยาวชน รุ่นที่12 ณ โรงเรียนบ้านแหลมสัก ตำบลแลหมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่  และศึกษาดูงาน ณ กลุ่มธนาคารสัตว์น้ำประจำชุมชน(ธนาคารปูม้า) บ้านแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดย มีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านแหลมสักเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50คน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (755)  ใบรับรองแพทย์.. (619) ประกาศกรมประมง.. (519) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (465) รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560.. (453) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร 1 ตำแหน่ง.. (401) รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2559.. (378) รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560.. (374) รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2559.. (365) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (364) รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2559.. (359) รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560.. (352) รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2560.. (351) รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560.. (333) รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560.. (323) รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560.. (319) รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560.. (309) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง.. (301) ประกาศกรมประมง.. (281) ประกาศ จังหวัดกระบี่.. (281)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่)

     188 หมู่ที่  7 ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000