การเฝ้าระวังการประมงผิดกฏหมายโดยระบบติดตามเรือ(VMS)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส


การเฝ้าระวังการประมงผิดกฏหมายโดยระบบติดตามเรือ(VMS) การจัดทำระบบติดตามเรือ หรือ Vessel Monitoring System (VMS) เป็นการจัดทำระบบที่นำเอาเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ต ระบบกำหนดจุดพิกัด (GPS) และเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือ (Global Service Mobile; GSM) รวมเป็นอุปกรณ์กำหนดจุดพิกัด VPS (Vessel Positioning System) มาช่วยระบุตำแหน่งเรือประมง ร่วมกับการประยุกต์ใช้ระบบติดตาม (VMS)

https://www.fisheries.go.th/vms/home.php?tar=about

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อเฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามธรรมชาติในพื...  193   กิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม พื้นที่จังหวัดนราธิวา...  189  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   186  การติดตามผลการเลี้ยงกุ้งขาวสิชล 1 ณ ฟิชชิ่งฟาร์ม ตำบลหนองแรด อำเภอยะหริ่ง จังหวั...  170  การติดตามผลการเลี้ยงกุ้งขาวสิชล 1 ณ มานพฟาร์ม อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี    162  กิจกรรม “ปล่อยพันธุ์สัตว์ทะเล คืนสู่ธรรมชาติ” สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาส...  159  การปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย ภายใต้กิจกรรม การจัดการแหล่งน้ำ ( ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ) ค...  150  พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที...  138   พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และถวายพระพรชัยมงคล เ...  111  การปล่อยกุ้งกรัม ครั้งที่ 2 กิจกรรมตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนจังหวัดชายแดนใต...  108


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

     ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110      cf-naratiwas@dof.in.th   073-530425   073-530426   แฟนเพจ