ระบบงานบุคคล(DPIS)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส

ระบบงานบุคคล(DPIS) 

Link ภายนอก

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-02-23  |   ข่าววันที่: 2017-02-23 |  อ่าน: 108 ครั้ง
 


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (1,448)  โครงสร้างและอัตรากำลัง.. (896) สาหร่ายพวงองุ่นที่ประมงชายฝั่งนราธิวาส.. (858) การอนุบาลปลากะพงขาว.. (810) แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ .. (719) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (717) หน้าที่รับผิดชอบ.. (708) การประเมินผลปฏิบัติราชการ.. (618) โครงการ/แผนงาน.. (591) แนวทางการอนุรักษ์ม้าน้ำของประเทศไทย.. (576) งบทดลอง พ.ค.61.. (539) การลดต้นทุนการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน.. (518) การสร้างความรู้ความเข้ากับประชาชน.. (505) สภาวะแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติสายหลักของจังหวัดนราธิวาส.. (482) พีแอลซี (PLC) กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (468) จัดซื้อจัดจ้าง(หจก.เอส พี เพนทาเทค)28 พ.ค.61.. (459) คุณภาพน้ำในจังหวัดนราธิวาส.. (417) จัดซื้อจัดจ้าง(นางอารีย์ สุขป่าน) 2-4-61.. (403) การเลี้ยงปลาในกระชังในจังหวัดสงขลา: ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข.. (396) จัดซื้อจัดจ้าง(นายสุพร ซ้ายเส้ง)2-4-61.. (395)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส

     ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110