บทความวิชาการ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส

บทความวิชาการ 

บทความวิชาการ

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-03-14  |   ข่าววันที่: 2019-03-14 |  อ่าน: 87 ครั้ง
 

ปี 2560

เรื่อง ผู้เขียน หมายเหตุ
ทรัพยากรในคลองตากใบที่หายไป อาทิตย์ เม่งอำพัน  
การลดต้นทุนการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน ครรชิต เขียวเล่ง  
ตากใบก็มีสาหร่ายใบนะ เกสร  เทียรพิสุทธ์  

 

   
     
     
     

 

ปี 2561

เรื่อง ผู้เขียน หมายเหตุ
     
     

 

   
     
     
     

 

ปี 2562

 

เรื่อง ผู้เขียน หมายเหตุ
การใช้สารเคมีเพื่อการปรับปรุงคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ตอนที่ 1 ครรชิต  เขียวเล่ง  
การใช้สารเคมีเพื่อการปรับปรุงคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ตอนจบ ครรชิต เขียวเล่ง  

 

   
     
     
     

 

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (1,465)  โครงสร้างและอัตรากำลัง.. (903) สาหร่ายพวงองุ่นที่ประมงชายฝั่งนราธิวาส.. (865) การอนุบาลปลากะพงขาว.. (819) แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ .. (726) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (725) หน้าที่รับผิดชอบ.. (717) การประเมินผลปฏิบัติราชการ.. (626) โครงการ/แผนงาน.. (593) แนวทางการอนุรักษ์ม้าน้ำของประเทศไทย.. (582) งบทดลอง พ.ค.61.. (543) การลดต้นทุนการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน.. (521) การสร้างความรู้ความเข้ากับประชาชน.. (510) สภาวะแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติสายหลักของจังหวัดนราธิวาส.. (482) พีแอลซี (PLC) กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (469) จัดซื้อจัดจ้าง(หจก.เอส พี เพนทาเทค)28 พ.ค.61.. (461) คุณภาพน้ำในจังหวัดนราธิวาส.. (429) จัดซื้อจัดจ้าง(นางอารีย์ สุขป่าน) 2-4-61.. (405) การเลี้ยงปลาในกระชังในจังหวัดสงขลา: ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข.. (399) จัดซื้อจัดจ้าง(นายสุพร ซ้ายเส้ง)2-4-61.. (398)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส

     ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110