"ให้คำแนะนำการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ณ จุดปฏิบัติงาน" ครั้งที่ 1

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส

"ให้คำแนะนำการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ณ จุดปฏิบัติงาน" ครั้งที่ 1 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-02-11  |   ข่าววันที่: 2019-02-11 |  อ่าน: 181 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (1,465)  โครงสร้างและอัตรากำลัง.. (903) สาหร่ายพวงองุ่นที่ประมงชายฝั่งนราธิวาส.. (865) การอนุบาลปลากะพงขาว.. (820) แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ .. (727) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (725) หน้าที่รับผิดชอบ.. (717) การประเมินผลปฏิบัติราชการ.. (626) โครงการ/แผนงาน.. (593) แนวทางการอนุรักษ์ม้าน้ำของประเทศไทย.. (582) งบทดลอง พ.ค.61.. (544) การลดต้นทุนการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน.. (522) การสร้างความรู้ความเข้ากับประชาชน.. (512) สภาวะแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติสายหลักของจังหวัดนราธิวาส.. (483) พีแอลซี (PLC) กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (470) จัดซื้อจัดจ้าง(หจก.เอส พี เพนทาเทค)28 พ.ค.61.. (462) คุณภาพน้ำในจังหวัดนราธิวาส.. (432) จัดซื้อจัดจ้าง(นางอารีย์ สุขป่าน) 2-4-61.. (407) จัดซื้อจัดจ้าง(นายสุพร ซ้ายเส้ง)2-4-61.. (399) การเลี้ยงปลาในกระชังในจังหวัดสงขลา: ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข.. (399)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส

     ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110