“ศพช.นธ.” เข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส

“ศพช.นธ.” เข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดฯ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-02-08  |   ข่าววันที่: 2019-02-08 |  อ่าน: 176 ครั้ง
 

        เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา นายนิคม  ละอองศิริวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกบูธภายใต้โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม” ประจำปี 2562 ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ของกรมประมงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้บริการขึ้นทะเบียนผู้รับพันธุ์ปลา และให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางกายภาพ เบื้องต้นให้แก่เกษตรกรที่มารับพันธุ์ปลา รวมไปถึงการให้คำแนะนำในการเลี้ยงปลาแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ ณ โรงเรียนตาดีกา ม.5 ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส โดยมีนายเอกรัฐ  หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธาน

          ต่อมาเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ที่นับถือศาสนาพุทธเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ ฟังเทศน์ และถวายอาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ในโครงการ “ทำบุญเยี่ยมวัด ประชารัฐร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข ครั้งที่ 2 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ณ วัดพระพุทธ ม.3 ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส นำโดยวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส และนายอำเภอตากใบ ร่วมกับตัวแทนพุทธศาสนิกชนจากหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆ ในอำเภอตากใบ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (1,445)  โครงสร้างและอัตรากำลัง.. (895) สาหร่ายพวงองุ่นที่ประมงชายฝั่งนราธิวาส.. (856) การอนุบาลปลากะพงขาว.. (805) แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ .. (718) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (715) หน้าที่รับผิดชอบ.. (708) การประเมินผลปฏิบัติราชการ.. (617) โครงการ/แผนงาน.. (589) แนวทางการอนุรักษ์ม้าน้ำของประเทศไทย.. (574) งบทดลอง พ.ค.61.. (538) การลดต้นทุนการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน.. (518) การสร้างความรู้ความเข้ากับประชาชน.. (504) สภาวะแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติสายหลักของจังหวัดนราธิวาส.. (481) พีแอลซี (PLC) กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (468) จัดซื้อจัดจ้าง(หจก.เอส พี เพนทาเทค)28 พ.ค.61.. (457) คุณภาพน้ำในจังหวัดนราธิวาส.. (414) จัดซื้อจัดจ้าง(นางอารีย์ สุขป่าน) 2-4-61.. (403) การเลี้ยงปลาในกระชังในจังหวัดสงขลา: ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข.. (396) จัดซื้อจัดจ้าง(นายสุพร ซ้ายเส้ง)2-4-61.. (394)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส

     ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110