รายงานการประชุม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

รายงานการประชุม 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-01-31  |   ข่าววันที่: 2020-11-03 |  อ่าน: 189 ครั้ง
 

รายงานการประชุม ปีงบประมาณ 2564

 • ตุลาคม 2563
 • พฤศจิกายน 2563
 • ธันวาคม 2563
 • มกราคม 2564

 

รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

 • ตุลาคม 2563
 • พฤศจิกายน 2563
 • ธันวาคม 2563
 • มกราคม 2564

 


 Tags

 •  Hit 20 อันดับ
 • ประวัติหน่วยงาน.. (2,188)  การอนุบาลปลากะพงขาว.. (1,426) แนวทางการอนุรักษ์ม้าน้ำของประเทศไทย.. (1,371) สาหร่ายพวงองุ่นที่ประมงชายฝั่งนราธิวาส.. (1,319) โครงสร้างและอัตรากำลัง.. (1,316) แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ .. (1,169) การสร้างความรู้ความเข้ากับประชาชน.. (1,074) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (1,074) หน้าที่รับผิดชอบ.. (1,065) โครงการ/แผนงาน ปี 2564.. (946) “วางซั้งกอ” สร้างบ้านให้ปลาในคลองตากใบ.. (940) การประเมินผลปฏิบัติราชการ.. (910) จัดซื้อจัดจ้าง(หจก.เอส พี เพนทาเทค)28 พ.ค.61.. (847) การลดต้นทุนการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน.. (841) งบทดลอง พ.ค.61.. (827) ปัญหาและแนวทางในการควบคุมระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบน้ำหมุนเวียน.. (786) สภาวะแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติสายหลักของจังหวัดนราธิวาส.. (754) คุณภาพน้ำในจังหวัดนราธิวาส.. (739) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ.. (732) ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (722)

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

   ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110