ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2561

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2561 

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-12-07  |   ข่าววันที่: 2018-12-04 |  อ่าน: 268 ครั้ง
 

          ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส สังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง ดำเนินการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวนทั้งสิ้น 1,050,000 ตัว ประกอบไปด้วย ลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย ขนาด P24 จำนวน 1,000,000 ตัว และลูกพันธุ์ปลากะพงขาว ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 50,000 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2561 ณ บริเวณสะพานศรีทองสุข ริมแม่น้ำตากใบ ม.5 อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โดยมีคณะบุคลากรของศูนย์ฯ และคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ฯ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (1,461)  โครงสร้างและอัตรากำลัง.. (901) สาหร่ายพวงองุ่นที่ประมงชายฝั่งนราธิวาส.. (865) การอนุบาลปลากะพงขาว.. (816) แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ .. (726) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (723) หน้าที่รับผิดชอบ.. (713) การประเมินผลปฏิบัติราชการ.. (623) โครงการ/แผนงาน.. (593) แนวทางการอนุรักษ์ม้าน้ำของประเทศไทย.. (582) งบทดลอง พ.ค.61.. (542) การลดต้นทุนการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน.. (520) การสร้างความรู้ความเข้ากับประชาชน.. (509) สภาวะแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติสายหลักของจังหวัดนราธิวาส.. (482) พีแอลซี (PLC) กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (469) จัดซื้อจัดจ้าง(หจก.เอส พี เพนทาเทค)28 พ.ค.61.. (461) คุณภาพน้ำในจังหวัดนราธิวาส.. (427) จัดซื้อจัดจ้าง(นางอารีย์ สุขป่าน) 2-4-61.. (404) การเลี้ยงปลาในกระชังในจังหวัดสงขลา: ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข.. (399) จัดซื้อจัดจ้าง(นายสุพร ซ้ายเส้ง)2-4-61.. (398)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส

     ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110