ปล่อยลูกปูม้า คืนสู่ทะเล

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส

ปล่อยลูกปูม้า คืนสู่ทะเล 

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-11-08  |   ข่าววันที่: 2018-11-08 |  อ่าน: 475 ครั้ง
 

         ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส ดำเนินการตามแผนกิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยการปล่อยลูกพันธุ์ปูม้าระยะ young crab จำนวนทั้งสิ้น 21,000 ตัว กลับคืนสู่ทะเลเพื่อทดแทนทรัพยากรปูม้าในทะเลให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ณ บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทย บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (1,587)  โครงสร้างและอัตรากำลัง.. (983) สาหร่ายพวงองุ่นที่ประมงชายฝั่งนราธิวาส.. (961) การอนุบาลปลากะพงขาว.. (898) แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ .. (799) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (787) หน้าที่รับผิดชอบ.. (776) แนวทางการอนุรักษ์ม้าน้ำของประเทศไทย.. (738) การประเมินผลปฏิบัติราชการ.. (691) โครงการ/แผนงาน.. (660) การสร้างความรู้ความเข้ากับประชาชน.. (630) งบทดลอง พ.ค.61.. (588) การลดต้นทุนการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน.. (566) จัดซื้อจัดจ้าง(หจก.เอส พี เพนทาเทค)28 พ.ค.61.. (542) สภาวะแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติสายหลักของจังหวัดนราธิวาส.. (530) พีแอลซี (PLC) กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (492) คุณภาพน้ำในจังหวัดนราธิวาส.. (489) ปล่อยลูกปูม้า คืนสู่ทะเล.. (475) ปัญหาและแนวทางในการควบคุมระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบน้ำหมุนเวียน.. (458) จัดซื้อจัดจ้าง(นางอารีย์ สุขป่าน) 2-4-61.. (455)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส

     ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110