ห้ามทำการประมงปูไข่นอกกระดอง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส

ห้ามทำการประมงปูไข่นอกกระดอง 

เอกสารน่ารู้

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-11-06  |   ข่าววันที่: 2018-11-06 |  อ่าน: 103 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (1,499)  โครงสร้างและอัตรากำลัง.. (923) สาหร่ายพวงองุ่นที่ประมงชายฝั่งนราธิวาส.. (891) การอนุบาลปลากะพงขาว.. (842) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (749) แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ .. (749) หน้าที่รับผิดชอบ.. (739) การประเมินผลปฏิบัติราชการ.. (651) โครงการ/แผนงาน.. (610) แนวทางการอนุรักษ์ม้าน้ำของประเทศไทย.. (601) งบทดลอง พ.ค.61.. (556) การสร้างความรู้ความเข้ากับประชาชน.. (533) การลดต้นทุนการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน.. (532) สภาวะแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติสายหลักของจังหวัดนราธิวาส.. (495) จัดซื้อจัดจ้าง(หจก.เอส พี เพนทาเทค)28 พ.ค.61.. (483) พีแอลซี (PLC) กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (475) คุณภาพน้ำในจังหวัดนราธิวาส.. (441) จัดซื้อจัดจ้าง(นางอารีย์ สุขป่าน) 2-4-61.. (420) การเลี้ยงปลาในกระชังในจังหวัดสงขลา: ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข.. (413) จัดซื้อจัดจ้าง(นายสุพร ซ้ายเส้ง)2-4-61.. (410)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส

     ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110