>> ระบบ วัตถุอันตรายและปัจจัยการผลิต(ปรับปรุง)

 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

>> ระบบ วัตถุอันตรายและปัจจัยการผลิต(ปรับปรุง) 

แจ้งการทำงานของระบบอิเล็กทรอนิกส์-(ทุกระบบ)


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

      สถานที่ตั้ง : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต  (Fish Quarantine and Fishing Vessels Inspection Division) กรมประมง 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)    fishtrade_2007@hotmail.com   02-5791878, 02-5793614, 02-5793615   02-9406818   แฟนเพจ