>> ระบบ วัตถุอันตรายและปัจจัยการผลิต(ปรับปรุง)

 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

>> ระบบ วัตถุอันตรายและปัจจัยการผลิต(ปรับปรุง) 

แจ้งการทำงานของระบบอิเล็กทรอนิกส์-(ทุกระบบ)

 เผยเเพร่: 2020-12-17  |   ข่าววันที่: 2020-10-01 |  อ่าน: 483 ครั้ง
 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน.. (87)   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรัก.. (68)  ประกาศกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เรื่อง รายชื่อผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์.. (47)  เชิญชวนผู้สนใจรับชมวิดีทัศน์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต.. (43)  พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558และที่แก้ไขเพิ่มเติม.. (35)  เอกสารงานวิจัย เอกสารงานวิชาการ กองตรวจสอบฯ.. (35)  ประกาศกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เรื่อง รายชื่อข้าราชการที่ผู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากของกองตรวจสอบเรือประมง ส.. (32)  ประชุมคณะทํางานและชุดปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ควบคุม เฝ้าระวัง การทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ครั้งที่ 1/2565.. (29)  ประกาศกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เรื่องรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ.2559-2563.. (29)  ประกาศกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นของลูกจ้างประจำ กองตรวจสอบเรือประมง สินค้.. (26)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

      สถานที่ตั้ง : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต  (Fish Quarantine and Fishing Vessels Inspection Division) กรมประมง 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)