Banner (16.12.2020)

 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

Banner (16.12.2020) 

Banner

 เผยเเพร่: 2020-12-16  |   ข่าววันที่: 2020-10-01 |  อ่าน: 169 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • หน่วยงานภายในกองตรวจสอบฯ.. (2,421)  ภารกิจของกอง.. (486) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดวันและเวลาการรับคำขออนุญาต การขนถ่าย และการตรวจสอบสินค้านำเข้า ส่งออกและนำผ่านสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต.. (479) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดวันและเวลาการรับคำขออนุญาต การขนถ่าย และการตรวจสอบสินค้านำเข้า ส่งออกและนำผ่านสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต.. (479) ประชาสัมพันธ์กรมประมง แนวทางปฏิบัติ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).. (471) ประวัติหน่วยงานกองตรวจสอบฯ.. (463) เจ้าหน้าที่กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง ร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์  ณ ห้องประชุมกองสารวัตร.. (404) โครงสร้างการแบ่งงานภายในและการกำหนดตำแหน่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563.. (332) >> ระบบ วัตถุอันตรายและปัจจัยการผลิต(ปรับปรุง).. (326) เรื่อง ร่วมหารือการกำหนดแนวทางเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรอบระยะเวลา ในการพัฒนากระบวนการควบคุมตรวจสอบและกำหนด.. (314)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

      สถานที่ตั้ง : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต  (Fish Quarantine and Fishing Vessels Inspection Division) กรมประมง 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)