สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน

 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-08-03  |   ข่าววันที่: 2021-08-03 |  อ่าน: 45 ครั้ง
 

ขอเชิญประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการให้บริการ

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • หน่วยงานภายในกองตรวจสอบฯ.. (2,637)  ภารกิจของกอง.. (527) ประวัติหน่วยงานกองตรวจสอบฯ.. (505) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดวันและเวลาการรับคำขออนุญาต การขนถ่าย และการตรวจสอบสินค้านำเข้า ส่งออกและนำผ่านสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต.. (503) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดวันและเวลาการรับคำขออนุญาต การขนถ่าย และการตรวจสอบสินค้านำเข้า ส่งออกและนำผ่านสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต.. (503) ประชาสัมพันธ์กรมประมง แนวทางปฏิบัติ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).. (499) เจ้าหน้าที่กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง ร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์  ณ ห้องประชุมกองสารวัตร.. (457) >> ระบบ วัตถุอันตรายและปัจจัยการผลิต(ปรับปรุง).. (367) เรื่อง ร่วมหารือการกำหนดแนวทางเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรอบระยะเวลา ในการพัฒนากระบวนการควบคุมตรวจสอบและกำหนด.. (360) โครงสร้างการแบ่งงานภายในและการกำหนดตำแหน่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563.. (357)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

      สถานที่ตั้ง : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต  (Fish Quarantine and Fishing Vessels Inspection Division) กรมประมง 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)