กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

กฏหมาย

 เผยเเพร่: 2021-07-14  |   ข่าววันที่: 2021-07-14 |  อ่าน: 282 ครั้ง
 

 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

     • มาตรา 92 

          ประกาศกรมประมง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือนำผ่าน พ.ศ.2561

 

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • หน่วยงานภายในกองตรวจสอบฯ.. (2,626)  ภารกิจของกอง.. (526) ประวัติหน่วยงานกองตรวจสอบฯ.. (502) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดวันและเวลาการรับคำขออนุญาต การขนถ่าย และการตรวจสอบสินค้านำเข้า ส่งออกและนำผ่านสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต.. (501) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดวันและเวลาการรับคำขออนุญาต การขนถ่าย และการตรวจสอบสินค้านำเข้า ส่งออกและนำผ่านสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต.. (501) ประชาสัมพันธ์กรมประมง แนวทางปฏิบัติ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).. (499) เจ้าหน้าที่กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง ร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์  ณ ห้องประชุมกองสารวัตร.. (457) >> ระบบ วัตถุอันตรายและปัจจัยการผลิต(ปรับปรุง).. (364) เรื่อง ร่วมหารือการกำหนดแนวทางเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรอบระยะเวลา ในการพัฒนากระบวนการควบคุมตรวจสอบและกำหนด.. (360) โครงสร้างการแบ่งงานภายในและการกำหนดตำแหน่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563.. (355)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

      สถานที่ตั้ง : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต  (Fish Quarantine and Fishing Vessels Inspection Division) กรมประมง 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)