โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม และความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชน จังหวัดนครนายก

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม และความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชน จังหวัดนครนายก  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-08-24  |   ข่าววันที่: 2017-08-24 |  อ่าน: 253 ครั้ง
 

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 นายวรวุฒิ ชัชวาลชัยพรรณ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง

สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก พร้อมด้วย นายอนันต์ แก้วเขียว ประมงอำเภอเมืองนครนายก เจ้าหน้าที่

สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ออกหน่วยให้บริการประชาชนโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม

และความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชน จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2560

มีกิจกรรมแจกพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 50,000 ตัว เพื่อนำไปปล่อยแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่แต่ละหมู่บ้านต่อไป

ภายในบูธสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก มีการแจกเอกสารแนะนำให้แก่เกษตรกรที่สนใจมาขอรับบริการ

และให้คำปรึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และแจกหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1)

เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียภายในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (1,854)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (1,852) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,636) 17.ประมงอาสา.. (1,476) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,373) แนะนำหน่วยงาน.. (1,272) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (1,059) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (1,033) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (968) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (959) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (947) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (942) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (849) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (713) อำนาจและหน้าที่.. (683) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (675) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (636) Download แบบฟอร์ม.. (564) เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลานิล และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปกุ้ง.. (418) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (412)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000