อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-08-24  |   ข่าววันที่: 2017-08-24 |  อ่าน: 289 ครั้ง
 

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดนครนายก มอบหมายให้

นายอนิวรรตน์ สมชีวิตา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายปรัชญา ชมเชย

นักวิชาการประมงกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง อบรมให้ความรู้แก่นักเรียน

โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ในเรื่องหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงปลานิล

เลี้ยงปลาดุก และสาธิตการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น ณ โรงเรียนทหารการสัตว์

กรมการสัตว์ทหารบก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก

จ.นครนายก


  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (1,625)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (1,580) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,454) 17.ประมงอาสา.. (1,350) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,150) แนะนำหน่วยงาน.. (1,125) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (947) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (920) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (859) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (845) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (835) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (818) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (743) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (657) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (619) อำนาจและหน้าที่.. (584) Download แบบฟอร์ม.. (439) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (358) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (347) เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลานิล และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปกุ้ง.. (341)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000