โครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักแผ่นดินองค์

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

โครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักแผ่นดินองค์  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-08-24  |   ข่าววันที่: 2017-08-24 |  อ่าน: 319 ครั้ง
 

สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก นครนายก และ สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา ออกพื้นที่ไปร่วมจัดนิทัศการ

ให้ความรู้ด้านความเข้าใจด้านความรู้ความเข้าใจให้แก่ชาวบ้าน ประชาชนทั่วไปที่เข้ามาร่วมงาน และร่วมปล่อย

พันธุ์ปลาน้ำจืดลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ตามการจัดกิจกรรมและดำเนินงาน โครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักแผ่นดินองค์

เพื่อเทิดพระเกียรติ ในวโรกาศ วันแม่แห่งชาติ ปี๒๕๖๑ ที่จัดขึ้นโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพริก

คลองบ้านใหม่ หมู่ที่ ๓ และท่าน้ำวัดเอกฉัตร ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยมี

นายวิชัย บุญมี นายอำเภอบ้านนา เป็นประธานในพิธี


  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (1,854)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (1,852) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,636) 17.ประมงอาสา.. (1,476) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,373) แนะนำหน่วยงาน.. (1,272) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (1,059) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (1,033) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (968) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (959) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (947) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (942) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (849) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (713) อำนาจและหน้าที่.. (683) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (675) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (637) Download แบบฟอร์ม.. (564) เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลานิล และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปกุ้ง.. (418) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (412)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000