“ฤดูน้ำแดง 2563” คุ้มครองฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ จังหวัดนครนายก เริ่ม วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

“ฤดูน้ำแดง 2563” คุ้มครองฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ จังหวัดนครนายก เริ่ม วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-05-25  |   ข่าววันที่: 2020-05-25 |  อ่าน: 37 ครั้ง
 

ฤดูน้ำแดง 2563


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (1,816)  สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (1,814) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,608) 17.ประมงอาสา.. (1,456) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,341) แนะนำหน่วยงาน.. (1,244) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (1,036) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (1,007) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (952) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (942) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (926) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (924) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (838) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (705) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (665) อำนาจและหน้าที่.. (663) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (591) Download แบบฟอร์ม.. (545) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (404) เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลานิล และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปกุ้ง.. (398)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000