โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา เกษตรกรสู่ Smart Farmer ด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2560

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา เกษตรกรสู่ Smart Farmer ด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2560 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-05-31  |   ข่าววันที่: 2017-05-31 |  อ่าน: 286 ครั้ง
 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ร่วมกับ ผู้ปฏิบัติงานประมงอำเภอบ้านนา

จัดฝึกอบรมเกษตรกร เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกรตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

เกษตรกรสู่ Smart Farmer ด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยบุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก

บรรยายให้ความรู้ เรื่องการทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีฟาร์ม และมีนายสมชาย ม่วงกาศ เกษตรกรดีเด่นแหงชาติ

(รองชนะเลิศอันดับ2) สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ปี 2557 ร่วมบรรยายถ่ายทอดความรู้เรื่องเทคนิคการเพาะเลี้ยงสัตว์

ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ณ ที่ทำการผุ้ใหญ่บ้าน หมุ่ที่11 ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก


  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (1,853)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (1,852) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,636) 17.ประมงอาสา.. (1,476) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,373) แนะนำหน่วยงาน.. (1,272) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (1,059) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (1,033) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (968) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (959) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (947) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (942) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (849) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (713) อำนาจและหน้าที่.. (683) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (675) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (636) Download แบบฟอร์ม.. (564) เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลานิล และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปกุ้ง.. (418) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (412)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000