โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก 

ฐานข้อมูลด้านการประมง

 เผยเเพร่: 2020-03-02  |   ข่าววันที่: 2020-03-02 |  อ่าน: 76 ครั้ง
 

เป้าหมายการดำเนินงานของสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก จำนวน 3 แปลง ประกอบด้วย

1.แปลงใหญ่ ปี 2560 จำนวน 1 แปลง พื้นที่ดำเนินการ 717 ไร่ จำนวน สมาชิก 55 ราย ชนิดสัตว์น้ำปลานิล กลุ่มที่ดำเนินการ คือ สหกรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด สถานที่ตั้ง สหกรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด หมู่ที่ 11 ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก ความเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ระดับปานกลางเนื่องจากเป็นพื้นที่น้้ำท่วมผู้จัดการแปลงภาครัฐ นายอนันต์ แก้วเขียว ประมงอำเภอเมืองนครนายก ผู้จัดการแปลงภาคเอกชน นายชานนท์ ป้อมเรือง แปลงเลขที่ (กรมส่งเสริมการเกษตร) 2002601070001

2.แปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 แปลง พื้นที่ดำเนินการ 400 ไร่ จำนวน สมาชิก 25 ราย ชนิดสัตว์น้ำ ปลานิล กลุ่มที่ดำเนินการ คือ กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตำบลทรายมูล สถานที่ตั้งกลุ่ม 244 หมู่ที่ 2 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก ความเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดระดับปานกลางเนื่องจากเป็นเป็นพื้นที่น้ำท่วมได้ผู้จัดการแปลงภาครัฐ นางสาวรัชนีบูลย์ ทิพย์เนตร ประมงอำเภอองครักษ์ ผู้จัดการแปลงภาคเอกชน นางสมศิริ กัลยาเลิศ แปลงเลขที่ (กรมส่งเสริมการเกษตร) 6102604060002

3.แปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 แปลง พื้นที่ดำเนินการ 391 ไร่ จำนวนสมาชิก 30 ราย ชนิดสัตว์น้ำอนุบาลปลาดุก สถานที่ตั้ง เพื่อดำเนินการ 250 หมู่ที่ 1 ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จังหวัดนครนายก สมาชิกอายุเฉลี่ย 50 ปี ประสบการณ์ในการเลี้ยงสัตว์น้ำเฉลี่ย 11 ปี คุณภาพผลผลิตมาตรฐาน GAP จำนวน 1 ราย เป็น Smart Farmer 1 ราย การผลิตสัตว์น้ำในภาพรวม ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงพาณิชย์ ร้อยละ 96 และกึ่งพาณิชย์ ร้อยละ 4  พื้นที่ในการดำเนินการทั้งหมด ร้อยละ 50 เป็นพื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำ นอกจากนี้สมาชิก มีการทำนา ร้อยละ 26 และทำไร่และทำสวน ร้อยละ 18 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (1,853)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (1,852) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,636) 17.ประมงอาสา.. (1,476) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,373) แนะนำหน่วยงาน.. (1,272) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (1,059) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (1,033) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (968) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (959) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (947) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (942) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (849) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (713) อำนาจและหน้าที่.. (683) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (675) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (636) Download แบบฟอร์ม.. (564) เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลานิล และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปกุ้ง.. (418) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (412)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000