โครงการฝึกอบรม Smart Farmer ด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2560

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

โครงการฝึกอบรม Smart Farmer ด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2560 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-05-26  |   ข่าววันที่: 2017-05-26 |  อ่าน: 274 ครั้ง
 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ร่วมกับ สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์

จัดฝึกอบรมเกษตรกร เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร ตามโครงการฝึกอบรม

เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีเจ้าหน้าที่

จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก ร่วมบรรยายให้ความรู้ เรื่องการทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีฟาร์ม

และมีนายสมชาย ม่วงกาศ เกษตรกรดีเด่นแหงชาติ (รองชนะเลิศอันดับ2) สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ปี 2557

ร่วมบรรยายถ่ายทอดความรู้เรื่องเทคนิคการเพาะเลี้ยงสัตว์ให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้นกว่าเดิม ณ วัดเทพโลก

ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก


  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (1,836)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (1,825) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,622) 17.ประมงอาสา.. (1,465) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,360) แนะนำหน่วยงาน.. (1,252) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (1,044) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (1,013) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (958) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (948) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (936) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (931) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (841) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (708) อำนาจและหน้าที่.. (676) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (672) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (616) Download แบบฟอร์ม.. (551) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (408) เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลานิล และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปกุ้ง.. (406)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000