โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

ฐานข้อมูลด้านการประมง

 เผยเเพร่: 2020-02-27  |   ข่าววันที่: 2020-02-27 |  อ่าน: 206 ครั้ง
 

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

หน่วยงานหลัก สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

หน่วยงานร่วมบูรณาการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก

สำนักงานตรวจบัญชีและสหกรณ์นครนายก สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก

พื้นที่ดำเนินการ.... ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก

งบประมาณได้รับจัดสรร......174,500............. เบิกจ่าย .....27,786............บาท  คิดเป็น..........15.92.........% Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (1,853)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (1,852) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,636) 17.ประมงอาสา.. (1,476) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,373) แนะนำหน่วยงาน.. (1,272) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (1,059) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (1,033) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (968) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (959) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (947) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (942) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (849) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (713) อำนาจและหน้าที่.. (683) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (675) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (636) Download แบบฟอร์ม.. (564) เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลานิล และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปกุ้ง.. (418) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (412)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000