มอบปัจจัยการผลิตศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก)

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

มอบปัจจัยการผลิตศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก)  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-05-19  |   ข่าววันที่: 2017-05-19 |  อ่าน: 310 ครั้ง
 

วันที่ 16 พ.ค.60 เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ร่วมกับ ประมงอำเภอเมืองนครนายก

และประมงอำเภอปากพลี ส่งมอบปัจจัยการผลิต ให้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร (ศพก) ศูนย์หลัก และศูนย์เครือข่ายประจำจังหวัดนครนายก ในเขตพื้นที

อำเภอเมืองนครนายก เครือข่าย 1. นายประเทือง แช่มช้อย 2.นายธวัฒน์ ขยัน 3.นายประคอง ลิ้มเจริญ

อำเภอปากพลีเครื่อข่าย 1. นายวิรัตน์ จีนลักษณ์ 2. นายสำเนา เกาะกาเหนือ 3. นางฐิตยา น้อยสำแดง


  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (1,944)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (1,920) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,680) 17.ประมงอาสา.. (1,499) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,428) แนะนำหน่วยงาน.. (1,309) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (1,092) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (1,061) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (1,003) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (983) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (981) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (969) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (871) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (749) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (725) อำนาจและหน้าที่.. (702) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (693) Download แบบฟอร์ม.. (600) โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา (ศูนย์เพาะเลี้ยงปลานิลจิตรลดา) บ้านเกาะกา ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก.. (485) เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลานิล และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปกุ้ง.. (467)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000