โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน อำเภอองครักษ์

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน อำเภอองครักษ์ 

 เผยเเพร่: 2020-01-24  |   ข่าววันที่: 2020-01-20 |  อ่าน: 7 ครั้ง
 

วันที่ 20-21 มกราคม 2563
นางสาวรัชนีบูลย์ ทิพย์เนตร ประมงอำเภอองครักษ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนต่างๆ ร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จังหวัดนครนายก ปีงบประมาณ 2563 ของพื้นที่อำเภอองครักษ์ ณ ห้องทำงาน นางสาววรรณี วุฒิฤทธากุล นายอำเภอองครักษ์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจกระทบต่ออาชีพด้านการประมงของเกษตรกร โดยให้จับปลาที่ได้ขนาดขายก่อน และแจกหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 สูตรผง ให้เกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนำไปใช้งาน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (1,760)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (1,747) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,565) 17.ประมงอาสา.. (1,419) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,269) แนะนำหน่วยงาน.. (1,210) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (1,011) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (977) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (919) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (913) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (898) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (888) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (804) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (690) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (650) อำนาจและหน้าที่.. (629) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (521) Download แบบฟอร์ม.. (508) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (388) เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลานิล และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปกุ้ง.. (375)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000