รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จด้านการประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) จังหวัดนครนายก

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จด้านการประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) จังหวัดนครนายก 

 เผยเเพร่: 2020-01-14  |   ข่าววันที่: 2020-01-14 |  อ่าน: 395 ครั้ง
 

 

>> รายงานการประชุมเดือนมกราคม 2562                      >> รับรองรายงานการประชุมเดือนมกราคม 2562

>> รายงานการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2562                   >> รับรองรายงานการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2562

>> รายงานการประชุมเดือนมีนาคม 2562                       >> รับรองรายงานการประชุมเดือนมีนาคม 2562

>> รายงานการประชุมเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2562     >> รับรองรายงานการประชุมเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2562

>> รายงานการประชุมเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562      >> รับรองรายงานการประชุมเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562

>> รายงานการประชุมเดือนสิงหาคม 2562                      >> รับรองรายงานการประชุมเดือนสิงหาคม 2562

>> รายงานการประชุมเดือนกันยายน 2562                      >> รับรองรายงานการประชุมเดือนกันยายน 2562

>> รายงานการประชุมเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562      >> รับรองรายงานการประชุมเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562

>> รายงานการประชุมเดือนธันวาคม 2562                       >> รับรองรายงานการประชุมเดือนธันวาคม 2562

>> รายงานการประชุมเดือนมกราคม 2563                       >> รับรองรายงานการประชุมเดือนมกราคม 2563    

>> รายงานการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2563                    >> รับรองรายงานการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2563


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (2,336)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (2,260) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,892) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,735) 17.ประมงอาสา.. (1,734) แนะนำหน่วยงาน.. (1,575) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (1,256) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (1,230) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (1,218) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (1,157) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (1,148) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (1,140) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (1,116) โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา (ศูนย์เพาะเลี้ยงปลานิลจิตรลดา) บ้านเกาะกา ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก.. (1,081) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (1,020) ขายลูกพันธุ์ปลา จากเกษตรกร นครนายก.. (1,005) Download แบบฟอร์ม.. (867) อำนาจและหน้าที่.. (857) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (801) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (774)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000