รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จด้านการประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) จังหวัดนครนายก

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จด้านการประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) จังหวัดนครนายก 

 เผยเเพร่: 2020-01-14  |   ข่าววันที่: 2020-01-14 |  อ่าน: 321 ครั้ง
 

 

>> รายงานการประชุมเดือนมกราคม 2562                      >> รับรองรายงานการประชุมเดือนมกราคม 2562

>> รายงานการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2562                   >> รับรองรายงานการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2562

>> รายงานการประชุมเดือนมีนาคม 2562                       >> รับรองรายงานการประชุมเดือนมีนาคม 2562

>> รายงานการประชุมเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2562     >> รับรองรายงานการประชุมเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2562

>> รายงานการประชุมเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562      >> รับรองรายงานการประชุมเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562

>> รายงานการประชุมเดือนสิงหาคม 2562                      >> รับรองรายงานการประชุมเดือนสิงหาคม 2562

>> รายงานการประชุมเดือนกันยายน 2562                      >> รับรองรายงานการประชุมเดือนกันยายน 2562

>> รายงานการประชุมเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562      >> รับรองรายงานการประชุมเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562

>> รายงานการประชุมเดือนธันวาคม 2562                       >> รับรองรายงานการประชุมเดือนธันวาคม 2562

>> รายงานการประชุมเดือนมกราคม 2563                       >> รับรองรายงานการประชุมเดือนมกราคม 2563    

>> รายงานการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2563                    >> รับรองรายงานการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2563


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (2,137)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (2,058) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,770) 17.ประมงอาสา.. (1,594) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,571) แนะนำหน่วยงาน.. (1,419) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (1,152) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (1,149) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (1,073) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (1,049) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (1,044) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (1,035) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (970) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (932) โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา (ศูนย์เพาะเลี้ยงปลานิลจิตรลดา) บ้านเกาะกา ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก.. (766) อำนาจและหน้าที่.. (765) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (758) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (734) Download แบบฟอร์ม.. (700) ขายลูกพันธุ์ปลา จากเกษตรกร นครนายก.. (695)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000