(แจกฟรี) รายชื่อหน่วยงานกรมประมง ชื่อเต็มภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

(แจกฟรี) รายชื่อหน่วยงานกรมประมง ชื่อเต็มภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2020-01-10  |   ข่าววันที่: 2020-01-10 |  อ่าน: 12 ครั้ง
 

  องค์ความรู้ด้านประมง (Knowledge Management)


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (1,545)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (1,471) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,365) ประมงอาสา.. (1,266) แนะนำหน่วยงาน.. (1,061) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,056) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (881) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (875) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (805) ผู้ประกอบการเรือประมง.. (792) แหล่งน้ำ.. (774) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (764) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (689) ตรวจติดตามการครอบครองจระเข้ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535.. (647) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (641) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (581) อำนาจและหน้าที่.. (539) ประกาศกรมประมง เรื่อง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรา 77 แ.. (508) Download แบบฟอร์ม.. (397) ตรวจเยี่ยมแนะนำโรงเรียนในการเตรียมบ่อ เพื่อส่งมอบพันธุ์ปลาและปัจจัยการผลิตตามโครงการสนับสนุนด้านประมง ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา.. (362)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000