เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2562/63

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2562/63 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-11-21  |   ข่าววันที่: 2019-11-18 |  อ่าน: 14 ครั้ง
 

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 
       เวลา 13.00 น. นางสาวมัลลิกา วรรณประภา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย นางสาวศิธรา โชติพิทักษ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงานและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดนครนายก โดยมี นางสาวปทุมพร กรสุทธิโสภณ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2562/63 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (1,359)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (1,312) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,240) ประมงอาสา.. (1,146) ข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ .. (997) แนะนำหน่วยงาน.. (975) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (916) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (801) ขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงาน .. (789) ทะเบียนเกษตรกร.. (777) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (776) จระเข้.. (771) ทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น.. (755) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (714) ผู้ประกอบการเรือประมง.. (710) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (685) แหล่งน้ำ.. (676) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (621) ตรวจติดตามการครอบครองจระเข้ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535.. (608) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (597)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000