สำรวจวัดค่าของปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ จังหวัดนครนายก

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

สำรวจวัดค่าของปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ จังหวัดนครนายก 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-11-21  |   ข่าววันที่: 2019-11-20 |  อ่าน: 13 ครั้ง
 

วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2562
     นายบุญส่ง ศิริมา ประมงจังหวัดนครนายก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดนครนายก ออกสำรวจวัดค่าของปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ (DO) ตามจุดต่างๆ ในจังหวัดนครนายก ได้แก่ 1.คลองพรหมณี (ถนนสุวรรณศร??) ค่า DO 1.7 มิลลิกรัม/ลิตร 2.หน้าโรงแรมจันทรา รีสอร์ท ค่า DO 3.3 มิลลิกรัม/ลิตร 3.วัดองครักษ์(ณ วันที่ 20 พ.ย. 62) ค่า DO 0.90 มิลลิกรัม/ลิตร 4.วัดอรุณรังษี ??ค่า DO 1.2 มิลลิกรัม/ลิตร 5.วัดพลอยกระจ่างศรี? ค่า DO 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร 6.สะพานหน้าวัดบ้านสร้าง? ค่า DO 1.1 มิลลิกรัม/ลิตร 7.ประตูบางกอบัว?? ค่า DO 1.5 มิลลิกรัม/ลิตร 8.สะพานคลองบางกอบัว? ค่า DO 0.23 มิลลิกรัม/ลิตร 9.ท่าน้ำวัดบางหอย? ค่า DO ?0.32 มิลลิกรัม/ลิตร 10.ด้านนอกประตูไม้เหลี่ยม? ค่า DO ?0.8 มิลลิกรัม/ลิตร 11.ด้านในประตูไม้เหลี่ยม? ค่า DO 0.8 มิลลิกรัม/ลิตร 12.วัดองครักษ์ (ณ วันที่ 21 พ.ย. 62) ค่า DO 1.05 มิลลิกรัม/ลิตร เป็นต้น


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (1,361)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (1,312) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,241) ประมงอาสา.. (1,146) ข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ .. (998) แนะนำหน่วยงาน.. (975) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (919) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (801) ขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงาน .. (790) ทะเบียนเกษตรกร.. (777) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (776) จระเข้.. (771) ทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น.. (755) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (715) ผู้ประกอบการเรือประมง.. (710) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (685) แหล่งน้ำ.. (676) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (621) ตรวจติดตามการครอบครองจระเข้ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535.. (608) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (597)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000