การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-09-28  |   ข่าววันที่: 2019-09-23 |  อ่าน: 136 ครั้ง
 

วันที่ 23 – 24 กันยายน 2562
นายบุญส่ง ศิริมา ประมงจังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นางสาวสุทธา จิรชีพพัฒนา หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ นางสาวมัลลิกา วรรณประภา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางสาวศิธรา โชติพิทักษ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน นายอนิวรรตน์ สมชีวิตา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก เรื่อง “การเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ” โดย อาจารย์สนธยา ศรีเวียงธวัช และเรื่อง “กระบวนการคิดและเขียนโครงการและเขียนโครงการฯ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติฯ” โดย อาจารย์พิชัย เพ็ชรยิ้ม จัดโดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายกการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (1,854)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (1,852) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,636) 17.ประมงอาสา.. (1,476) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,373) แนะนำหน่วยงาน.. (1,272) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (1,059) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (1,033) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (968) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (959) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (947) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (942) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (849) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (713) อำนาจและหน้าที่.. (683) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (675) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (637) Download แบบฟอร์ม.. (564) เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลานิล และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปกุ้ง.. (418) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (412)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000