สนับสนุนพันธุ์ปลานิลจิตรดา

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

สนับสนุนพันธุ์ปลานิลจิตรดา 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-09-23  |   ข่าววันที่: 2019-09-23 |  อ่าน: 86 ครั้ง
 

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562
          นายธนนชัย สืบพรม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด เข้าประสานเจ้าหน้าที่ทหารจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ดำเนินการปรับปรุงสถานที่สำหรับเตรียมหลุมปลูกต้นไม้ บริเวณบ่อปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และมอบลูกพันธุ์ปลานิลจิตรดา จากโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จำนวน 200 ตัว เพื่อใช้เป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน แก่โรงเรียนนครนายกวัฒนากร (วัดอุดมธานี) อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (1,628)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (1,590) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,458) 17.ประมงอาสา.. (1,354) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,155) แนะนำหน่วยงาน.. (1,129) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (948) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (922) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (860) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (852) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (836) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (819) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (745) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (660) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (620) อำนาจและหน้าที่.. (584) Download แบบฟอร์ม.. (447) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (359) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (356) เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลานิล และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปกุ้ง.. (342)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000