ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนด้านประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนด้านประมง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-08-31  |   ข่าววันที่: 2019-08-30 |  อ่าน: 63 ครั้ง
 

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562
นายธนนชัย สืบพรม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย นายอนันต์ แก้วเขียว ประมงอำเภอเมืองนครนายก และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ออกประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้ค้าสินค้าสัตว์น้ำ (ทบ.1,2) และการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) รวมทั้งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ที่ประชาชนควรรู้ การเตรียมรับสถานการณ์ ทั้งภัยแล้งและอุทกภัยด้านประมง ประชาสัมพันธ์ฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ให้บริการรับขึ้นทะเบียนด้านประมง ณ ศาลาประชาคมวัดหนองทองทราย ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (1,625)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (1,580) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,454) 17.ประมงอาสา.. (1,350) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,150) แนะนำหน่วยงาน.. (1,125) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (947) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (920) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (859) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (845) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (835) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (818) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (743) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (657) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (619) อำนาจและหน้าที่.. (584) Download แบบฟอร์ม.. (439) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (358) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (347) เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลานิล และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปกุ้ง.. (341)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000