ตรวจควบคุม ชี้แจงแนวทางปฏิบัติและเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (กุ้งขาว) ของฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวพื้นที่ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

ตรวจควบคุม ชี้แจงแนวทางปฏิบัติและเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (กุ้งขาว) ของฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวพื้นที่ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-02-21  |   ข่าววันที่: 2019-02-21 |  อ่าน: 219 ครั้ง
 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดนครนายก

มอบหมายกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ประมงอำเภอองครักษ์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี ตรวจควบคุม ชี้แจงแนวทางปฏิบัติและเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (กุ้งขาว) ของฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวพื้นที่ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (1,854)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (1,852) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,636) 17.ประมงอาสา.. (1,476) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,373) แนะนำหน่วยงาน.. (1,272) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (1,059) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (1,033) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (968) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (959) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (947) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (942) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (849) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (713) อำนาจและหน้าที่.. (683) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (675) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (637) Download แบบฟอร์ม.. (564) เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลานิล และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปกุ้ง.. (418) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (412)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000