ประสานผู้นำท้องที่เพื่อกำหนดนัดหมายจัดทำประชาคมให้ความเห็นชอบในการจัดทำเขตพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลนครนายก ตำบลท่าทรายและตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

ประสานผู้นำท้องที่เพื่อกำหนดนัดหมายจัดทำประชาคมให้ความเห็นชอบในการจัดทำเขตพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลนครนายก ตำบลท่าทรายและตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-02-21  |   ข่าววันที่: 2019-02-20 |  อ่าน: 98 ครั้ง
 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดนครนายก

มอบหมายนายธนนชัย สืบพรม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายปณิธาน ยิ้มพงษ์ นักวิชาการประมง พร้อมด้วยนายอนันต์ แก้วเขียว ประมงอำเภอเมืองนครนายก ประสานผู้นำท้องที่เพื่อกำหนดนัดหมายจัดทำประชาคมให้ความเห็นชอบในการจัดทำเขตพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลนครนายก ตำบลท่าทรายและตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (1,835)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (1,824) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,622) 17.ประมงอาสา.. (1,465) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,360) แนะนำหน่วยงาน.. (1,252) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (1,044) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (1,013) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (958) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (948) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (936) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (931) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (841) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (708) อำนาจและหน้าที่.. (676) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (671) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (615) Download แบบฟอร์ม.. (551) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (407) เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลานิล และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปกุ้ง.. (405)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000