มอบปัจจัยการผลิตศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2562 ในเขตพื้นที่ อ.บ้านนา และอ.องครักษ์ จ.นครนายก

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

มอบปัจจัยการผลิตศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2562 ในเขตพื้นที่ อ.บ้านนา และอ.องครักษ์ จ.นครนายก 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-02-17  |   ข่าววันที่: 2019-02-15 |  อ่าน: 243 ครั้ง
 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดนครนายก

มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับนางสาวรัชนีบูลย์ ทิพย์เนตร ประมงอำเภอองครักษ์ และนายนิสสรณ์ จรูญศักดิ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ประจำอำเภอบ้านนา มอบปัจจัยการผลิตศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2562 ในเขตพื้นที่ อ.บ้านนา และอ.องครักษ์ จ.นครนายกวันที่ 15 ก.พ.62 เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดนครนายก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับนางสาวรัชนีบูลย์ ทิพย์เนตร ประมงอำเภอองครักษ์ และนายนิสสรณ์ จรูญศักดิ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ประจำอำเภอบ้านนา มอบปัจจัยการผลิตศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2562 ในเขตพื้นที่ อ.บ้านนา และอ.องครักษ์ จ.นครนายก


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (1,854)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (1,852) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,636) 17.ประมงอาสา.. (1,476) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,373) แนะนำหน่วยงาน.. (1,272) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (1,059) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (1,033) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (968) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (959) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (947) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (942) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (849) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (713) อำนาจและหน้าที่.. (683) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (675) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (637) Download แบบฟอร์ม.. (564) เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลานิล และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปกุ้ง.. (418) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (412)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000