งานปล่อยแมลงวันผลไม้เป็นหมัน ภายใต้โครงการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มเกษตรกรอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรมพัฒนาการผลิตและส่งเสริมการตลาดมะยงชิด มะปรางหวานนครนายก “มะยงชิดโมเดล” ณ บริเวณเมืองโบราณดงละคร ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

งานปล่อยแมลงวันผลไม้เป็นหมัน ภายใต้โครงการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มเกษตรกรอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรมพัฒนาการผลิตและส่งเสริมการตลาดมะยงชิด มะปรางหวานนครนายก “มะยงชิดโมเดล” ณ บริเวณเมืองโบราณดงละคร ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-01-24  |   ข่าววันที่: 2019-01-24 |  อ่าน: 158 ครั้ง
 

วันที่ 24 มกราคม 2562

นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ประธานเปิดงานปล่อยแมลงวันผลไม้เป็นหมัน ภายใต้โครงการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มเกษตรกรอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรมพัฒนาการผลิตและส่งเสริมการตลาดมะยงชิด มะปรางหวานนครนายก “มะยงชิดโมเดล” ณ บริเวณเมืองโบราณดงละคร ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกบูรณาการร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) , สมาคมมะยงชิดมะปรางหวานนครนายก , องค์การบริหารส่วนตำบลดงละคร และเกษตรกรในพื้นที่ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการปล่อยแมลงวันผลไม้ที่เป็นหมัน จำนวน 3 ล้านตัว เป็นการควบคุมแมลงวันผลไม้ในพื้นที่กว้าง เพื่อควบคุมแมลงวันผลไม้ในธรรมชาติและลดความเสียหายที่เกิดจากแมลงวันผลไม้ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ

โอกาสนี้ เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดนครนายก ได้มอบหมายให้ นายธนนชัย สืบพรม เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (1,836)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (1,825) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,622) 17.ประมงอาสา.. (1,465) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,360) แนะนำหน่วยงาน.. (1,252) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (1,044) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (1,013) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (958) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (948) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (936) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (931) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (841) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (708) อำนาจและหน้าที่.. (676) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (672) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (616) Download แบบฟอร์ม.. (551) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (408) เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลานิล และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปกุ้ง.. (406)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000