โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ปีงบประมาณ 2560

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ปีงบประมาณ 2560 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-01-25  |   ข่าววันที่: 2017-01-25 |  อ่าน: 417 ครั้ง
 

- วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอปากพลี จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในบ่อดิน ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องศาลาการเปรียญวัดเกาะกา ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวมีความมุ่งมั่นตั้งใจรับความรู้ และเทคนิคต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีผลผลิตที่มากขึ้นจากเดิม พร้อมทั้งมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรที่เข้าร่วมโครงการฯในเขตพื้นที่ อ.ปากพลี 40 ราย

- วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอบ้านนา จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2560 หลักสูตรการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในบ่อดิน ณ ศาลาประชาคมบ้านคลอง 31 ตำบลอาษา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

- วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอองครักษ์ จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2560 หลักสูตรการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ในบ่อดิน ณ ศาลาประชาคม ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

- วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอองครักษ์ จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2560 หลักสูตรการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ในบ่อดิน ณ วัดคาทอลิก หมู่ 7 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก


  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (2,424)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (2,334) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,966) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,793) 17.ประมงอาสา.. (1,786) แนะนำหน่วยงาน.. (1,635) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (1,393) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (1,302) โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา (ศูนย์เพาะเลี้ยงปลานิลจิตรลดา) บ้านเกาะกา ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก.. (1,279) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (1,266) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (1,195) ขายลูกพันธุ์ปลา จากเกษตรกร นครนายก.. (1,195) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (1,181) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (1,179) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (1,153) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (1,059) ทำไมเต่ามะเฟืองต้องเป็นสัตว์ป่าสงวน.. (996) Download แบบฟอร์ม.. (975) 2.สัตว์น้ำควบคุม.. (968) การเพาะพันธุ์ปลานิล หรือ ปลาทับทิมฝากลูกในกระชัง โดยวิธีธรรมชาติ.. (943)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000