โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ปีงบประมาณ 2560

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ปีงบประมาณ 2560 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-01-25  |   ข่าววันที่: 2017-01-25 |  อ่าน: 357 ครั้ง
 

- วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอปากพลี จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในบ่อดิน ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องศาลาการเปรียญวัดเกาะกา ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวมีความมุ่งมั่นตั้งใจรับความรู้ และเทคนิคต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีผลผลิตที่มากขึ้นจากเดิม พร้อมทั้งมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรที่เข้าร่วมโครงการฯในเขตพื้นที่ อ.ปากพลี 40 ราย

- วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอบ้านนา จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2560 หลักสูตรการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในบ่อดิน ณ ศาลาประชาคมบ้านคลอง 31 ตำบลอาษา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

- วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอองครักษ์ จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2560 หลักสูตรการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ในบ่อดิน ณ ศาลาประชาคม ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

- วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอองครักษ์ จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2560 หลักสูตรการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ในบ่อดิน ณ วัดคาทอลิก หมู่ 7 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก


  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (1,836)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (1,825) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,622) 17.ประมงอาสา.. (1,465) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,360) แนะนำหน่วยงาน.. (1,252) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (1,044) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (1,013) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (958) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (948) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (936) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (931) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (841) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (708) อำนาจและหน้าที่.. (676) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (672) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (616) Download แบบฟอร์ม.. (551) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (408) เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลานิล และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปกุ้ง.. (406)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000