ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-12-27  |   ข่าววันที่: 2018-12-27 |  อ่าน: 81 ครั้ง
 

วันที่ 27 ธันวาคม 2561

เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยนางพรสวรรค์ เริงมิตร ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก นายอนันต์ แก้วเขียว ประมงอำเภอเมืองนครนายก กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนายชัยสิทธิ์ เสนา นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 เพื่อให้เกษตรกรในจังหวัดนครนายกได้รับความรู้ด้านการเพิ่มผลผลิตการเพาะเลี้ยงและลดต้นทุนปลานิลของเกษตรกร ความรู้ด้านระบบความปลอดภัยชีวภาพ (Biosecurity) การใช้และขยายเชื้อจุลินทรีย์ ปม. 1 และนำความรู้ไปพัฒนาสู่การรวมกลุ่ม ณ ที่ทำการสหกรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายกจ.นครนายก


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (1,836)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (1,825) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,622) 17.ประมงอาสา.. (1,465) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,360) แนะนำหน่วยงาน.. (1,252) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (1,044) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (1,013) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (958) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (948) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (936) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (931) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (841) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (708) อำนาจและหน้าที่.. (676) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (672) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (616) Download แบบฟอร์ม.. (551) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (408) เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลานิล และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปกุ้ง.. (406)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000