ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ 

ที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ

 เผยเเพร่: 2017-01-19  |   ข่าววันที่: 2017-01-19 |  อ่าน: 844 ครั้ง
 

จังหวัดนครนายก มีที่อนุญาตยอขันช่อ และ กร่ำ (ซั้ง) รวมจำนวน 22 แห่ง แบ่งเป็น

 • ที่อนุญาตยอขันช่อ จำนวน 15 แห่ง ได้แก่
  • 1.แม่น้ำนครนายกตลอดสาย ยกเว้นที่รักษาพืชพันธุ์
  • 2.คลองจมูกกรวง 
  • 3.คลองดงละคร 
  • 4.คลองท่าควายแห 
  • 5.คลองมโนรมย์
  • 6.คลองท่าแห้ง
  • 7.คลองแขมโค้ง
  • 8.คลองท่ากระทุ่ม
  • 9.คลอง 29
  • 10.คลองบางไพร    
  • 11.คลองบางหอย
  • 12.คลองรังสิตประยูรศักดิ์ 
  • 13.คลองบางปลากด
  • 14.คลองชวดบัว
  • 15.คลองพรหมณี
 • ที่อนุญาตกร่ำ (ซั้ง) จำนวน 7 แห่ง
  • 1.แม่น้ำนครนายกตลอดสาย ยกเว้นที่รักษาพืชพันธุ์
  • 2.คลองท่าควายแห 
  • 3.คลองมโนรมย์ 
  • 4.คลองท่าแห้ง
  • 5.คลองท่ากระทุ่ม
  • 6.คลองแขมโค้ง
  • 7.คลองดงละคร

ตรวจสอบรายชื่อทั้งหมด กดตรงนี้


 Tags

 •  Hit 20 อันดับ
 • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (1,843)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (1,831) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,628) 17.ประมงอาสา.. (1,471) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,367) แนะนำหน่วยงาน.. (1,259) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (1,052) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (1,020) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (963) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (949) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (942) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (933) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (844) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (713) อำนาจและหน้าที่.. (679) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (675) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (624) Download แบบฟอร์ม.. (559) เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลานิล และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปกุ้ง.. (413) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (411)

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

   ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000