ประชุมเพื่อดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

ประชุมเพื่อดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-10-02  |   ข่าววันที่: 2018-10-02 |  อ่าน: 86 ครั้ง
 

วันที่ 24 กันยายน 2561 เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดนครนายก ได้มอบหมายให้นางสาวรัชนีบูลย์ ทิพย์เนตร

ประมงอำเภอองครักษ์ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก จัดประชุมเพื่อดำเนินงาน

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ ณ วัดคลอง 1 หมู่ที่ 2 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (1,836)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (1,825) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,622) 17.ประมงอาสา.. (1,465) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,360) แนะนำหน่วยงาน.. (1,252) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (1,044) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (1,013) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (958) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (948) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (936) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (931) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (841) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (709) อำนาจและหน้าที่.. (676) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (672) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (617) Download แบบฟอร์ม.. (551) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (408) เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลานิล และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปกุ้ง.. (406)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000