ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ครั้งที่ 2/2561

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-10-02  |   ข่าววันที่: 2018-10-02 |  อ่าน: 101 ครั้ง
 

วันที่ 27 ก.ย. 2561 เวลา 09.30 น. จังหวัดนครนายก จัดประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครนายก ครั้งที่2/2561

ณ ห้องประชุมเขาใหญ่ ชั้น5 ศาลากลาง มติที่ประชุมรับทราบการกำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ในที่จับสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นคำขอใบอนุญาต พ.ศ.2561 ,การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)

ตามโครงการ ประชารัฐร่วมรณรงค์เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำของชุมชน และมีมติเห็นชอบ ประกาศกำหนดเขตพื้นที่

รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ตาม พรก.ประมง พ.ศ.2558 ม.28 (3),ม.56, ,ม.138 จำนวน 5 แห่ง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (1,836)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (1,825) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,622) 17.ประมงอาสา.. (1,465) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,360) แนะนำหน่วยงาน.. (1,252) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (1,044) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (1,013) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (958) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (948) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (936) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (931) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (841) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (708) อำนาจและหน้าที่.. (676) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (672) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (616) Download แบบฟอร์ม.. (551) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (408) เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลานิล และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปกุ้ง.. (406)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000