พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-09-21  |   ข่าววันที่: 2018-09-21 |  อ่าน: 116 ครั้ง
 

วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยประมงอำเภอทุกอำเภอ

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล ร่วมจัดพิธีปล่อย

พันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน ของทุกปี โดยมีนางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ราชการ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ครู นักเรียน ประชาชน ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

(ปลากินพืช)จำนวน 500,000 ตัว ณ ท่าน้ำวัดฝั่งคลอง ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (1,836)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (1,825) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,622) 17.ประมงอาสา.. (1,465) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,360) แนะนำหน่วยงาน.. (1,252) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (1,044) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (1,013) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (958) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (948) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (936) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (931) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (841) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (708) อำนาจและหน้าที่.. (676) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (671) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (615) Download แบบฟอร์ม.. (551) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (408) เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลานิล และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปกุ้ง.. (406)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000