กิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลผลิตใหม่ ปี 2561

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

กิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลผลิตใหม่ ปี 2561  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-05-24  |   ข่าววันที่: 2018-05-24 |  อ่าน: 117 ครั้ง
 

7 พ.ค.2561 เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดนครนายก นายอนันต์ แก้วเขียว

ประมงอำเภอเมืองนครนายก และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)

และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลผลิตใหม่ ปี2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

การเกษตร ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก โดยร่วมจัดทำฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมีกิจกรรมให้ความรู้

ด้านการประมงและผลิตภัณฑ์แปลงใหญ่ ปี 2561 และปล่อยพันธุ์ปลาดุกลงเลี้ยงในกระชังและบ่อดินของศูนย์ ศพก.

โดยมีนายสุรเดช เตี่ยวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นประธานในพิธีเปิดงาน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (1,836)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (1,825) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,622) 17.ประมงอาสา.. (1,465) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,360) แนะนำหน่วยงาน.. (1,252) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (1,044) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (1,013) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (958) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (948) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (936) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (931) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (841) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (708) อำนาจและหน้าที่.. (676) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (672) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (616) Download แบบฟอร์ม.. (551) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (408) เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลานิล และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปกุ้ง.. (406)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000